Varför investera i HMS

Tekniken utvecklas och nya, smarta lösningar öppnar upp nya möjligheter för användarna. HMS' produkter och lösningar gör det möjligt.

 

Fem anledningar att investera i HMS

1. Mer och mer kommunikation behövs

Trender som The Internet of Things och Industry 4.0 innebär att fler maskiner kommer att behöva uppkoppling till nätverk. HMS är redan betrodd kommunikationspartner för världens största industriföretag vilket erbjuder många möjligheter för framtiden.

2. Etablerad ledare inom industriell kommunikation

Många industriföretag har standardiserat på HMS produkter vilket ger en solid finansiell ställning.

3. Världsomspännande närvaro

HMS Networks har etablerade säljkanaler i mer än 50 länder.

4. Nya stjärnor under utveckling 

Stor marknadspotential inom fjärrstyrning och IIoT.

5. I teknikens framkant

Innovation ligger i blodet hos HMS, och vi för ständigt ut nya produkter och lösningar på marknaden.

HMS_financial_goals

Fortsatt tillväxt och stora investeringar i framtiden

Mitt perspektiv - Staffan Dahlström, VD på HMS 

Nya teknologier

Vi har under året jobbat med femte generationens mobiltelefoni (5G) tillsammans med flera ledande Telekomföretag.

5G som teknologi har utmärkta egenskaper för industriell kommunikation och vi bedömer att 5G kommer spela en allt större roll inom industriella applikationer de kommande fem åren, både i kritiska tillämpningar där det ställs stora krav på tidssynkronisering och säkerhet, men även i applikationer där mängder av data från sensorer skall samlas in för att möjliggöra statistiska tillämpningar som förenklar underhåll.

Hållbarhet för framtiden

Vi har under året fortsatt arbetet kring hållbarhet, vilket bygger på FN:s riktlinjer enligt GRI. Strategin innefattar dels att vara en god arbetsgivare och ta miljöansvar, men också att vi själva använder hållbara lösningar i våra produktionsanläggningar och vår övriga verksamhet.

Vårt primära fokus är att fortsätta utveckla lösningar som hjälper våra kunder att minska sitt resursutnyttjande och sin energiförbrukning samtidigt som de ökar produktiviteten. Det är inom detta område HMS har störst möjlighet att göra skillnad.

Satsningar för fortsatt tillväxt

HMS fortsätter att öka marknadsnärvaron, inte bara genom att tillsätta mer resurser på stora befintliga marknader som Tyskland, USA och Japan, utan även genom nya satsningar som våra kontor i Sinapore, Korea och Dubai.

Förvärv

HMS har nyligen förvärvat tyska Beck IPC GmbH, WEBfactory GmbH och Holländska Procentec B.V. Den nya tekniken kommer att vara en viktig del av vår tekniska plattform för Industrial Internet of Things.

Staffan Dahlstrom

Mitt perspektiv - Varför investera i HMS

Thilo_Web

 

Smarta, hållbara lösningar

"På den europeiska marknaden finns många pågående projekt för att koppla upp ett stort antal “Things” som exemplevis styrsystem, manöverdon och sensorer. Detta kommer att generera stark tillväxt för IIoT-lösningar. Ny teknik som 5G kommer att driva denna tillväxt ytterligare och vi är mycket väl positionerade med våra lösningar. Tillsammans med vårt partnernätverk kan vi erbjuda kompletta, säkra och flexibla lösningar som ger företag möjlighet att spara pengar samtidigt som de blir mer hållbara."

- Thilo Döring, General Manager, Market Unit Continental Europe

Bartek_web

 

Global digitalisering 

"Ekonomierna i Öst- och Sydostasien är de snabbast växande i världen och de använder hela tiden digitalisering för att möjliggöra högre produktivitet och förbättra hållbarheten. Detta kräver beprövade kommunikations- och IIoT-lösningar. HMS ökar sin närvaro i Asien och har redan ett starkt rykte som leverantör av lösningar för digitalisering av industrin. Kombinerat med goda ekonomiska förutsättningar i regionen har HMS en bra position för tillväxt i Asien de närmaste åren."

- Bartek S.Candell, General Manager, Market Unit Asia

Martin_web

 

Stark produktportfölj och marknadsställning

"HMS starka produktportfölj och marknadsställning kombinerat med vår strategi för att kontinuerligt bredda vårt erbjudande, skapar den bästa möjliga plattformen för framtida framgång. Nya fokusområden som byggnadsautomation och IIoT ger möjligheter att växa bortom våra väl etablerade marknader och säkerställa framtida tillväxt."

- Martin Hoffert, General Manager, Market Unit Northern Europe and Rest of the World

More investor information

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Så styrs HMS

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen är viktig för utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.